You are here:   Info > Formål
  |  Log ind

Sdr. Omme & Hoven Kronvildt Laugs formål

Minimer
Sdr Omme & Hoven Kronvildtlaug
 
MÅLSÆTNING :
At skabe et kronvildtlaug, i kerneområdet mellem Sdr Omme og Hoven.
Det er lauget’s mål, at al beskydning af kronvildt sker efter De Jagtetiske regler for Kronvildt.
Området betragtes som et stort sammenhængende areal.
STATISTIK :
Al skudt kronvildt indberettes løbende til kronvildtlauget, med følgende data, DATO, KØN, ALDER, VÆGT samt i hvilket område dyret er nedlagt.
Der etableres en hjemmeside, hvorpå ovenstående data løbende vil blive opdateret.
Dette er med til at sikre den korrekte afskydning mellem han- og hundyr samt aldersfordeling i henhold til de Jagtetiske regler for Kronvildtjagt.
 
ADMINISTATION :
Der nedsættes en styregruppe til administration af regler – afskydning – statistik etc.
 
OPFØLGNING :
Der afholdes hvert år et fællesmøde med evaluering af sæsonens forløb samt opfølgning på aftalte regler.
 
TILMELDING :
Tilmelding til lavet foregår skriftligt, med oplysning om arealstørrelse og beliggenhed· (gerne matr. nr.).
 
Udmelding :
Udmeldelse af lauget skal ske skriftligt
 

Info

Minimer

Sdr. Omme & Hoven Kronvildt Laug bygger på en frivillig tilmelding. I øjeblikket er vi i den heldige situation at der er en god og stigende bestand i området. Det betyder bl.a. at der pt. ikke er vedtaget nogen generelle restrektioner på afskydningen.


En gruppe lodsejer har dog frivilligt valgt at undlade afskydning af spidshjorte.