You are here:   Info > Nyhedsbreve > Nyhedsbrev Nr. 4
  |  Log ind

Nyhedsbrev Nr. 4 - September 2010

Minimer
Sdr Omme & Hoven kronvildtlaug
Nyhedsbrev september 2010
 
 
 
Så starter jagtsæsonen, vær med til at gøre vores hjemmeside mere attraktiv, HUSK at nedlagt kronvildt skal indberettes senest 5 dage, efter at det er nedlagt, send også gerne billeder af jeres nedlagte dyr.
 
Der er konstateret dåvildt på Påbølgaard, Bagger-Sørensen har her fredet dåvildtet og han håber at andre i hjortelauget vil gøre det samme.
 
Efter årsmødet i juni er der desværre nogle lodsejere der har meldt sig ud af hjortelauget, styregruppen beklager dette.
 
Kig på hjemmesiden www.kronhjort.info for nærmere info om Sdr Omme & Hoven kronvildtlaug, her findes tilmeldingsskema og indberetningsskema.
 
 
Styregruppen
 
 
 
Rettelse:
Styregruppen har en lille men meget vigtig rettelse til nyhedsbrevet, Bagger-Sørensen har fredet dåvildtet på Påbølgaard, styregruppen gør opmærksom på at dåvildtet på Påbølgaard er jagtlovsfredet som i resten af det gamle Ringkøbing Amt, så opfordringen til frivillig fredning gælder de lodsejere der ikke er omfattet af jagtlovsfredningen.